کلیدواژه:بَیضاء

کلیدواژه:بَیضاء

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه بَیَضَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: بَیضاء؛ این ریشه به معنای رنگ سفید هست.به تخم پرندگان، بَيْضَة گفته میشودچون عمومابه رنگ سفیدهستند. دراشكال هندسى نيز،شكلِ بيضى به جهت مشابهت باتخم پرندگان به اين اسم ناميده شده است. "یدبَیضاء" اشاره به دست معجزه گرحضرت موسی علی نبیّناو الِهِ و علیه السلام داردکه چون ازگریبان خارج میشدسفیدونورانی بود. عبارت "سفیدشدن چهره "درقیامت،کنایه ازشادی وروسفیدی مومنان میباشد. عبارت "سفیدشدن چشم "که درداستان حضرت یوسف امده است،کنایه ازنابیناشدن حضرت یعقوب دراثرگریه زیاد میباشد. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺بَياض:سفيدى

🔺بَيْضَة:تخم،تخم مرغ>>>جمع ِ ان ميشود:بَيْض مثال:کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنوُنٌ:(گویی درسفیدی )همچون تخم مرغهای پنهان(درزیرپرِمرغ) هستند.

🔺اَبْيَض:سفيد(براى مذكر)>>>جمع ان ميشود:بِيض مثال:وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌبِیضٌ:وازکوههاراههایی سفید(پدیداوردیم)

🔺بَيضاء:سفيد(براى مونث) مثال:اُسْلُکْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِسُوءٍ:دستت رادرگریبان خودفروبر،هنگامیکه خارج میشود،سفیدونورانی است.

🔺مُبْيَضَّة:سفيدشده

🔺اِبْيَضَّ:سفيدگرديد مثال:يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجوهٌ:روزيكه چهره هاسفيدميگردند(كنايه ازروسفيدى وشادى ) مثال:وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ:چشمانش ازغصه سفيدشد(کنایه ازنابیناشدن)

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط