کلیدواژه: اَدْهَم

کلیدواژه: اَدْهَم

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه دَهَمَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: اَدْهَم این ریشه به معنای سبزپررنگ یاسیاه میباشد. اَدْهم ودَهْماء،اسم تفضیلی ازاین ریشه هستندکه به ترتیب برای مذکرومونث بکاررفته وبه معنای سبزتندیاسیاه میباشند.جمع ان میشود:دُهْم ابراهیم ادهم،نام یک صوفی وعارف مشهوربلخیست که پادشاهی رارهاکرده، زاهدشد. مُدْهامَّه،صفت مفعولی ازاین ریشه بوده به معنای بسیارسبزشده میباشد. درقران ازاین ریشه برای توصیف باغهای بهشتی استفاده شده که ازشدت سرسبزی وانبوهی ،رنگ انها به سیاهی میزند. این ریشه فقط یکباردرقران استفاده شده است که به ان میپردازیم:

🔺مُدْهَآمَّة:بسیارسبزشده،باغ بسیارسرسبز

🔺مُدْهَآمَّتانِ:تثنیه مُدْهامَّة،دوباغ بسیارسرسبزوخرم

 

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط