کلیدواژه: زهره

کلیدواژه: زهره

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه زَهَرَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: زهره اصل معنای این ریشه،درخشیدن وتابان بودن میباشدوچون نور خورشیدبه رنگ زردهست به شکوفه یاگل زرد،نیز زَهرة گفته میشود ولی بعدبه مطلقِ شکوفه وگل، زَهره گفته شدبطوریکه درزبان عربی منظوراززَهری،رنگ صورتی میباشد. وچون گل،مظهرزیبایی وحسن میباشدمنظوراززَهره،زیبایی وشکوه نیزمیباشد. درقران منظوراززَهره ی حیات، زیوروزینت دنیاست که مثل شکوفه، تنهازیباست ومیوه نیست که سودی داشته باشد. زَهْرَة،واحدزَهر،بوده به معنای یک شکوفه یاگل میباشد. اَزْهَروزَهرانیزاسم تفضیلی ازاین ریشه میباشندکه به ترتیب برای مذکرومونث بکارمیروندبه معنای درخشان یادرخشان تر. زهرا،لقب حضرت فاطمه علیهاالسلام میباشدچون صورت ایشان سپیدونورانی بود. زُهره نیزازاین ریشه بوده به معنای درخشش وزیبایی میباشد.زهره ،نام دیگر سیاره ناهیدنیزهست چراکه ،به سبب نزدیکی ان به خورشید ،درخشان ترین سیاره منظومه شمسی بوده و سمبل زیبایی میباشد. زَهره،به کیسه صفرا نیزگفته میشودکه حاوی مایع تلخ زردرنگی به نام صفرایازرداب است.قدمامعتقدبودندکه ترس، باعث ترکیدن زَهره یاکیسه صفرا میشده واصطلاحِ "زهره تَرَک شدن"نیزازاین معنی گرفته شده یعنی به شدت ترسیدن،وزَهرچشم گرفتن،نیزبه معنای ترساندن میباشد. ازاین رو،به جرات وشهامت نیز،زَهره ،گفته میشود. زَهر،به ماده مهلکی که دربدن بعضی جانداران مثل ماروزنبوروعقرب ساخته شده ودرکیسه زهرذخیره میشودنیزگفته میشودکه معمولابه صورت مایع تلخ زردرنگی میباشد. وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺زَهْرَة:شکوفه،گل،شکوه وزیبایی مثال:وَلاتَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ اِلیٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَالِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ:و برانچه که اززیبایی وشکوه حیات دنیا، گروهی ازانان را بهره مندساخته ایم، تاانهارابیازماییم ،چشم مدوز.

 

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط