کلیدواژه:یمین

کلیدواژه:یمین

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه یَمَنَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: یمین؛ اصل معناى اين ريشه ،يُمْنْ ياخيروبركت ونيكبختى است. میمون به معنای مبارک نیزازاین ریشه هست. به دست راستِ انسان،يَمين ْگفته ميشودچون دستِ مبارك وقدرتمنداوست واكثركارهارابادست راست انجام ميدهد. اين كلمه به معناى سوگندنيزبكاررفته است چون اعراب، رسم داشتندبراى سوگندخوردن ويامعامله ،دست راست خودرابه هم میزدند. عبارت "مامَلَکَتْ اَیمانُکُم"که چندباردرقران بکاررفته است یعنی انچه مالک شددستهایتان( یاانچه رابه دست اورده وتصاحب کرده ایدکه منظورازان کنیزان ،بردگان ویااسیران میباشند) بااين توضيحات ميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺يَمين:دست راست،سمت راست،قدرت وتوانايى،سوگند>>>جمع ان ميشود:أَيْمان مثال:وَعَنْ أَیْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ:ازسمت راست وچپشان مثال:لاتَجْعَلُواللّهَ عُرْضَةًلِأَیْمانِکُمْ:خداوندرادستاویز سوگندهای خودقرارندهید. مثال:لَأَخَذْنامِنْهُ بِاليَمين:مسلمااورابادست قدرت مى گرفتيم. مثال:أَوْمامَلَكَتْ أَيٌمانَكُم:انچه مالك شددستان شما(منظوركنيزان وبردگان هستند) مثال:وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمیِنِهِ:واسمانهاپیچیده شده به دست قدرت اوست.

🔺عَنِ الْیَمین:ازدرخیرخواهی مثال:قالوا إِنَّکُمْ کُنْتُمْ تَأْتوُنَنٰاعَنِ اليَمين:می گویندشماکه ازدرخیرخواهی نزدمامی امدید!

🔺أَيْمَنْ:جانبِ راست مثال:وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِالأَیْمَنِ:واوراازجانب راست کوه طورنداکردیم.

🔺مَيْمَنَة:داراى يُمن وسعادت اصحابُ المَيْمَنَة:اهل یُمن وسعادت كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده ميشود.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط