کلیدواژه: شرق

کلیدواژه: شرق

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه شَرَقَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: شرق اصل معنای این ریشه،تابیدن وروشن شدن مییاشد. وشرق یکی ازجهات چهارگانه جغرافیایی است. مَشْرق،به محل سرزدن خورشیدگفته میشود. واژه مشرق، درقران،بصورت های مفرد،مثنی وجمع بکاررفته است که باتوجه به کروی بودن زمین وحرکتهای وضعی وانتقالی ان،نسبت به موقعیتهای جغرافیایی مختلف،هرسه موردصحیح میباشد. وحالامیپردازیم به مشتقات این ریشه:

🔺اِشراق :طلوع کردن وروشن شدن ،داخل شدن دروقت طلوعِ افتاب، بامداد مثال:إِنّاسَخَّرْنَاالْجِبالَ مَعَهُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِشْراق:هماناماکوههارارام کردیم که شامگاهان وبامدادان ،با اوتسبیح گویند. مثال:وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِرَبِّها:وزمین به نورپروردگارش روشن شد.

🔺مُشْرِقْ:کسی که واردوقت طلوع میشود،جمعِ ان میشود>>>مُشْرِقین:رسندگان به طلوع خورشید مثال:فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِینَ:پس هنگام طلوع افتاب ،ازپی انهارسیدند(انهاراتعقیب کردند)

🔺مَشْرِق:محل طلوع خورشید،تثنیه ان میشود>>>مَشْرِقَیْن وجمع ان میشود>>>مَشارِق مثال:یالَیتَ بَیْنِی وَبَیْنِکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ:ای کاش میان من وتوفاصله ای به اندازه دومشرق بود. مثال:فَلاأُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِب:سوگندبه پروردگارمشرقهاومغربها

🔺شَرقی:منسوب به شرق

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط