كليدواژه:نَهر

كليدواژه:نَهر

كليدواژه:نَهر

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه نَهَرَصحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: نَهْر اصل معنای این ریشه،جاری شدن یاگسترش یافتن هست.به رودخانه،نَهْرگفته میشودچون ،دران اب جاری بوده وگسترش میابد.به ظهریاوسط روزنیز،نَهارگفته میشودچون دران موقع ازروز، نورافتاب بطورکامل جاری شده وگسترده میشود. فعل این ریشه ،علاوه براب،درموارددیگری نیزبکارمیرودمثلادرموردکلام ،جاری کردن کلام به معنای بلندکردن صداو فریادزدن یاسرزنش کردن است که منجربه رانده شدن اطرافیان می گردد. درقران این فعل به صورت نهی بکاررفته است. وحالامیپردازیم به مشتقات این ریشه:

🔺نَهَر:رود،جوی،محل جاری شدن اب ،جمعِ ان ميشود>>>اَنهار مثال:وَفَجَّرْناخِلَالَهُمانَهَراً:ومیان ان دو،نهری جاری ساختیم. مثال:وَأَنْهَارٌمِنْ عَسَلٍ مُصَفّیٰ:نهرهایی ازعسل مصفا

🔺نَهار:روز مثال:وَجَعَلْنَاالنَّهارَمَعاشاً:وروزراوسیله ای برای معاش قراردادیم مثال:وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ: ونه شب برروزپیشی گیرد.

🔺نَهَرَ:جاری کردن ،فریادزدن برسرکسی واوراراندن مثال:ٵَمَّاالسّائِلَ فَلاتَنْهَرْ:نیازمندراباصدای بلندازخودمران. مثال:وَلاتَنْهَرْهُما:صدایت رابرانهابلندنکن

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط