کلیدواژه:آه

کلیدواژه:آه

کلیدواژه:آه

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه اَوَهَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                         آه
معنای این ریشه،نالیدن  و اه کشیدن است.اَوْه و اوُوه نیزازاین ریشه هستند که درموقع رنج گفته میشوند.
این ریشه درقران،برای اظهار زاری و تضرّع  ازبیم خدابکاررفته است.
وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

 🔺 اوّاه:(صیغه مبالغه)بسیاردعاکننده و زاری کننده 
مثال:اِنَّ اِبْراهیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ:هماناابراهیم بسیاربردبار،تضرع کننده وامرزش خواه بود.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط