کلیدواژه: عدل

کلیدواژه: عدل

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَدَلَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ما عبارتست از: عدل اصل معناى اين ريشه ،برابرى ومساوات ميباشدومعانى ديگرمثلِ عَوَضْ،تاوان،همتاومعادل ومتعادل نيزدرراستاى همين معناميباشند. تعادل، بارعایت نسبتهای مساوی باعث استواری اجسام میشودو اعتدال یا میانه روی نیز رمز موفقیت درزندگیست. مصدرِعُدول، نیزازاین ریشه بوده ومعنای منفی داردیعنی خارج شدن ازعدالت ویاانحراف وبرگشتن ازحق. عدالت نیزکه دربرابرظلم یانابرابری قرارمیگیرد،ازاین ریشه بوده و به معنای تقسیم مساوی و عادلانه امکانات بین افراد میباشد. لازم به ذکراست که مساوات وبرابری که دررابطه با انسانها،نکته مثبت تلقی میشود ،درموردخداوند، نکته منفی قلمدادمیشودچون خداوندباهیچ کس وهیچ چیزبرابرنمیباشدو همتاقراردادن یامساوی قراردادن خداوندباسایرمخلوقات ،معناى منفىِ شرك راپیدامیکند. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺عَدْل:مثل ومانند،همتاوشريك،معادل،فِديه،عوض مثال: لَایُقْبَلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌوَلايُوْخَذُمِنْهاعَدلٌ:دران روز،شفاعت هیچ کس پذیرفته نمیشود وفدیه وعوض ازکسی گرفته نمیشود. مثال:اَوْعَدْلٌ ذٰلِكَ صياماً:يامعادلِ ان،روزه بدارند

🔺ذَوَیْ عَدْلٍ:عادل

🔺عَدَلَ:به عدالت رفتاركردن،متعادل کردن ،خارج شدن ازعدالت یاانحراف ازحق ،معادل وهمتاقراردادن مثال:لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ:تاميانِ شمابه عدالت،حكم كنم مثال:وَلَنْ تَسْتَطِیعُواأَنْ تَعْدِلُوابَیْنَ النِّسَاءِ:وهرگزنمی توانیددرمیان زنان خودبرابری وعدالت برقرارکنید. مثال:وَلَایَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّاتَعْدِلُواإِعْدِلُواهُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ:ودشمنی باگروهی شمارابه بی عدالتی وادارنکند، به عدالت رفتارکنیدکه به تقوانزدیک ترهست. مثال:وَمِمَّنْ خَلَقْنااُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ:وازکسانیکه افریده ایم گروهی به حق هدایت می کنندوبه عدالت حکم میکنند. مثال:اَلَّذى خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ:همان خدايى كه توراافريدوسامان دادومتعادل كرد. مثال:بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلون:بلكه انهاقومى هستندکه برای خداهمتاوشریک قرارمیدهند(ازحق روی می گردانند) مثال:فَلاتَتَّبِعُوا الْهَویٰ اَنْ تَعْدِلُوا:ازهواوهوس پیروی نکنیدتامباداازعدالت خاج شوید(منحرف شوید)

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط