کلیدواژه:دنیا

کلیدواژه:دنیا

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه دَنَوَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: دنیا؛ اصل معنای این ریشه ،نزدیک بوده وبه معنای پست، پایین وکم نیز میباشد. مثال بارزاین ریشه ، دنيا هست که نسبت به اخرت، نزدیکتربوده ونعمتهاومراتب ان ، پست ترو وپایین تر وکم ترازاخرت میباشد. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف :

🔺دانٍ،دانِى،دانِيَةٌ:نزديك مثال:وَجَنَی الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ:میوه های هردوباغ نزدیک ودردسترس است. مثال:وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهاقِنْوانٌ دانِیَةٌ:وازشکوفه خرما،خوشه هایی نزدیک به هم پدیداوردیم.

🔺دُنُوّ:نزديكى

🔺دَنِىّ:پست وفرومايه

🔺دُنيا،اَدنىٰ :(اسم تفضیلی به ترتيب براى مونث ومذكر) نزديكتریانزدیک ترین،پست تر،كمتر،پايين تر مثالهای این لغت عبارتنداز:

           ۱-غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ:رومیان درنزدیک ترین زمین مغلوب شدند.

          ۲-فَكانَ قابَ قَوْسَينِ اَوْ اَدْ نىٰ:پس به اندازه فاصله دوكمان ياکمترشد.

          ۳-وَلااَدْنىٰ مِنْ ذلكَ وَلااَكْثَر:ونه كمترازان ونه بيشتر

          ۴-إِذْأَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِالدُّنْیاوَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْویٰ:انگاه که شمادرناحیه نزدیک تر بودیدوانهادرناحیه دورتر.

          ۵-ذٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یَأْتُوابِالشَّهادَةِ عَلَیٰ وَجْهِهَا:اینگونه، نزدیکترهست که شهادت رادرست اداکنند.

          ۶-ذٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ:این نزدیکتراست به اینکه چشمانشان روشن شود.

         ۷-أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنَیٰ بِالَّذِی هُوَخَیْرٌ:ایاغذای پست تررابه جای غذای بهترانتخاب می کنید.

          ۸-یَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَاالأَدْنیٰ:متاع این دنیاراکه پست ترهست میگیرند.

🔺دَنا(فعل):نزديك شد مثال:ثُمَّ دَنَا:سپس نزدیک شد.

🔺اَدْنَىَ:فروافكندن یاپایین انداختن مثال:يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابيبِهِنَّ: فروافكنندبرخودروسرى هايشان را.

تبصره:

كلمه دون،تركيبى ازكلمات دُنُوّْ ودَنى هست و به معناى پست وفرومایه ،پایین ونزدیک ونیزبه معنای غيروجز،جداوبدونِ میباشد.این کلمه به معنای پس وپیش نیزامده است. نمونه این کلمه درفارسى ،عبارات ِ " مادونِ قرمز" به معنای پایینِ قرمز،و"دنياىِ دون "به معنای دنیای پست وفرومایه میباشند. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این کلمه:

  ۱-مِنْ دونِ اللهِ:غيرازخدا

  ۲-وَيَغْفِرُمادونَ ذَلِكَ:وجُز،ان ،یاكمترازان راميبخشد.

  ۳-وَأَنّامِنَّا الصّالِحونَ وَمِنّادوُنَ ذٰلِکَ:وبعضی ازماصالح،وبعضی غیرِان(ناصالح) هستیم.

  ۴-لاتَتَّخِذُوابِطَانَةً مِنْ دُونِکُمْ:ازغیرخودتان،همرازنگیرید.

  ۵-قُلْ إِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَاللّہِ خَالِصَةًمِنْ دُونِ النَّاسِ:بگواگرسرای اخرت درپیشگاه خدامخصوص شماست بدونِ مردم دیگر(یعنی دیگران سهمی ازان ندارند)

  ۶-وَ اِنَّ لِلَّذينَ ظَلَمواعَذابَاًدونَ ذَلِكَ:وبراى كسانيكه ستم كردندعذابى به جزان،و نزدیکتر(درهمين دنيا)هست .

  ۷-فَاتَّخَذَتْ مِنْ دونِهِمْ حِجاٰبَاً:وجداازانها،پرده ای برای خود،قرارداد(خودراازانهاجداکرد)

  ۸-مِنْ دوُنِهِماٰ جَنَّتٰانِ:به جزان دو(درمرتبه پایین تر ازان دو)،دوباغ دیگرهست.

  ۹-وَوَجَدَ مِنْ دوُنِهِمُ امْرَأَتَیْنِ :وجداازانها(کمی پایینترازانها) دوزن رایافت.

  ۱۰-لایَتَّخِذِالْمُۏْمِنُونَ الْکافِریٖنَ اَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُۏْمِنیٖنَ:اهل ایمان نبایدبجزمومنان(غیرازمومنان،بجای مومنان) کافران رادوست وولی خودبگیرند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط