کلیدواژه:اَقصیٰ

کلیدواژه:اَقصیٰ

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه قَصَوَ صحبت کنیم و كليدواژه ماعبارتست از: اَقصیٰ؛ اصل معنای این ریشه دورمیباشدواقصىٰ به معناى دورترهست. مسجدالاقصىٰ نیزازاین ریشه هست به معنای مسجددورتر(چون این مسجد ،نسبت به مسجدالنبی برای مسلمانان ،دورتربوده است) ونیزعبارت اقصیٰ نقاطِ عالم، به معنای دورترين نقاط عالم وامامشتقات اين ريشه عبارتنداز:

🔺اَقْصىٰ،قُصْوىٰ:دورتر،دورترین(اسم تفضیلی به ترتيب براى مذكرومونث) مثال:إِذْاَنْتُمْ بِالعُدْوَةِ الدُّنْياوَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقْصْویٰ: انگاه كه شمادرناحيه نزديك تربوديدوانهادرناحيه دورتربودند. مثال:وَجاءَمِنْ أَقْصَی الْمَدینَةِ رَجُلٌ یَسْعیٰ:ازدورترین قسمت شهر،مردی ،شتابان امد.

🔺قَصِیّ:دور مثال:فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکَاناًقَصِیّاً:پس اورابه نقطه دوردستی برد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط