کلیدواژه: نکبت

کلیدواژه: نکبت

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه نَکَبَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: نکبت اصل معناى اين ريشه ،انحراف وعدول میباشد.نكبت،به معناى انحراف ازراه راست هست که نتیجه ان ،فلاکت وبدبختى میباشد. منكوب به معناى مغلوب وكسی كه دچارنكبت شده، میباشد.به شانه، مَنْكِب گفته ميشودچون ازخط ِ وسط،عدول كرده ودردوطرفِ بدن قرارگرفته است. به جانب وطرف نيز،منكِب گفته ميشودوچون شانه دربالای بدن قرارگرفته به بالاى هرچيزى هم،مَنْكِب گفته ميشود. درقران ،استعاره ى شانه ى زمين وپشتِ زمين بكاررفته است چون زمين هم مثل شانه وپشتِ انسان، حالت گردومحدب داردوشانه ى زمين ،كنايه ازاطراف وجوانبِ زمين ميباشد. وحالاميپردازيم به بيان مشتقاتِ اين ريشه:

🔺ناكِب:منحرف،عدول کننده ازحق>>>جمع ِ ان ميشود:ناكِبون:منحرف شوندگان مثال:وَإِنَّ الَّذینَ لایُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبونَ: وهماناکسانی که به اخرت ایمان ندارند،ازراه راست،منحرف اند.

🔺مَنْكِب:شانه،كناره،جانب ،بالاى هرچيزى>>>جمعِ ان ميشودمناكِب مثال :هَوَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوافى مَناكِبِها:اوکسی است که زمین رابرای شمارام کرد،پس درشانه هاى زمین(اطراف وجوانب زمین) راه بروید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط