کلیدواژه: دخانیات

کلیدواژه: دخانیات

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه دَخَنَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از:

دخانیات دَخَنَ، به معنای دودکردن هست. دخانيات،نیزازاین ریشه بوده جمعِ دُخانیّ میباشدیعنی منسوب به دخان وبه دودكردنيهاوكشيدنيهااعم ازتوتون وتنباكووسيگارگفته میشود. وحالامیپردازیم به مثال های قرانی این ریشه:

🔺دُخان:دود مثال:یَوْمَ تَأْتِی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ:روزی که اسمان،دوداشکاری پدیداورد. مثال:ثُمَّ اسّتَوَیٰ إِلَی السَّماءِ وَهِیَ دُخَانٌ:سپس به افرینش اسمان پرداخت درحالیکه دود بود.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط