کلیدواژه:غم

کلیدواژه:غم

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه غَمَمَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: غم؛ اصل معنى اين ريشه ،پوشاندن هست و غم ، اندوهيست كه دل راميپوشاند. یکی ازمشتقات این ریشه،به معنای ابرهست چون ابر،نیزاسمان رامی پوشاندوجلوی نورخورشیدرامی گیرد. مشتقات این ریشه عبارتنداز:

🔺غُمَّة:پوشيده ونامشخص،غم واندوه

🔺أَمْرٌغُمَّة:کارمشتبه وپوشیده که موجب اندوه شود. مثال:ثُمَّ لَایَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّةً:تا امر برشماپوشیده نباشد.(باعث اندوه شمانشود)

🔺غَمّ:غم وغصه مثال:فَأَثابَکُمْ غَمّاً بِغَمٍّ:پس خدااندوهی رابه اندوهی جزایتان داد. مثال:فَنَجَّیْنٰاکَ مِنَ الْغَمِّ:پس توراازغصه نجات دادیم.

🔺غَمامَة:ستروپوشش،اَبْر>>>جمع ان ميشود:غَمام مثال: وَظَلَّلْنَاعَلَیْکُمُ الْغَمامَ:وابررابرای شماسایبان قراردادیم

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط