کلیدواژه:صلوات

کلیدواژه:صلوات

کلیدواژه:صلوات

به نام خدا

سلام

امروزميخواهيم راجع به ريشه صَلَوَومشتقات ان صحبت كنيم وكليدواژه ماعبارتست از: صلوات اصل معنای این ریشه،توجه کردن وروکرن به خدا ست که میتواند دوطرفه باشد وهمیشه مایه خیربوده وبارحمت ونعمت همراهست. اسم این ریشه،صَلات بوده به معنای دعا،نیایش،نماز، تحیت و درود وجمع ان میشودصَلَوات. صلاة،ازجانب مؤمنین به معنای نمازودعاونیایش وازجانب پرندگان به معنای تسبیح وازجانب پیامبران به مردم ،به معنای دعای خیرآنان درحق مومنین وازجانب ملائکه به معنای دعاوطلب امرزش برای مومنان یادرودوثنای پیامبرو ازجانب خداوند،درمورد بندگان مومن به معنای پاکیزه نمودن واصلاح آنان ودرموردپیامبربه معنای رحمت وتحیّت وحسن ثنای ایشان میباشد. صلوات که نام درودخاص برپیغمبراست،ازمصادیق رحمت پروردگاربرنبی اکرم است چون ایشان نهایت خضوع رادربرابرپروردگارداشتند و"رَحمَةًلِلعالَمین"بودند. مُصَلّی يعنی مكان خواندن نماز. به پرستشگاه قوم یهودياكنيسه هم،صَلات گفته میشودکه اصل ان صلوتا(به زبان عِبری یعنی مصلّی)بوده وجمع ان میشودصَلَوات. وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️صَلاة:دعا،نماز،توجه، جمع ان ميشود>>>صَلَوات مثال:أُولَئِكَ عَلَيْهِمِ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ:انانند كه برايشان ازجانب پروردگارشان درودها ورحمت است. مثال:فَإذَا اطْمَاأَنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ:وهرگاه آرامش یافتید،نمازرابه پادارید. مثال:لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَواتٌ:صومعه هاوكليساهاوكنيسه هاويران می گردد. مثال:کُلٌ قَدْعَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبیحَهُ:وهمه انان نيايش وتسبيح خودراميدانند.

🔺️صَلّی:نمازخواندن،دعاکردن مثال:وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ:ودرحق انان دعاكن كه دعاى تومايه آرامش و تسلى خاطرانان است. مثال:اِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النٌَبِىِّ:هماناخداوفرشتگان او بررسول خدادرودمیفرستند. مثال:هُوَالَّذِی یُصَلّی عَلَیکُم وَمَلائَكَتُهُ لِیُخرِجَکُم مِنَ الظُّلُماتَ اِلَی النُّورِ:اوست خدایی که همراه بافرشتگانش برشمادرودورحمت میفرستدتاشماراازتاریکیهابه سوی نوربیرون ببرد. مثال:فَلاَصَدَّقَ وَلاصَلَّى:که حق راتصدیق نکردونمازنخواند. مثال:اِذادُعِیَ اَحَدُکُمْ اِلَی طَعامٍ فَلْیُجِبْ وَاِنْ کَانَ صَائِماً فَلْیُصَلٍ:چون یکی ازشمابه طعامی دعوت شداجابت کندواگرروزه دارباشدازبرای دعوت کننده دعاکند‌.

🔺️مُصَلِّی :نمازگزار،جمع ان میشود>>>مُصَلِّین:نمازگزاران مثال:قالوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ:می گویندماازنمازگزاران نبودیم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط