کلیدواژه:صفحه

کلیدواژه:صفحه

کلیدواژه:صفحه

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه صَفَحَ صحبت کنیم و
كليدواژه ماعبارتست از

                           صفحه

اصلل معنای این ریشه سطح ،یارویه هرچیزی میباشد.به  پوست وصورت هم ،صفحه گفته میشود.
دراصطلاحِ رايج،صفحه به ورقِ كاغذ،گفته ميشودومنظورازصَفَحَ،ورق زدن يابرگرداندنِ صفحه ميباشد.اين ريشه،درزبانِ عربى ،به دومعناى ديگرنيزبكاررفته است كه عبارتنداز:
١- گذشت كردن ياناديده گرفتن خطا (مثل ورق زدن وگذشتن از صفحه ای که دران خطایی ثبت شده )
٢-روبرگرداندن واعراض كردن (مثل برگرداندن صفحه صورت ازچیزی) 
مورددوم باحرف اضافه عَن همراهست.
مُصافحه، که مصدرباب مفاعله هست ،به معناى دست دادن ،ميباشد(گویادستهامثل  دوصفحه ازمقابل هم ردشوند)
وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف این ریشه:
🔺صفَحَ:گذشت كردن
مثال:فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميل:ببخش،بخششى زيبا
مثال:فَاعْفُواوَاصْفَحواحَتَّی یَأْتِیَ الّلهُ بِأَمْرِهِ:پس عفوکنیدودرگذریدتاهنگامیکه فرمان خدابرسد.
مثال:وَلْیَعْفُواوَلْیَصْفَحُوااَلاتُحِبّوُنَ اَنْ یَغْفِرَالّلهَ لَکُمْ: و(مسلمانان)بایدعفوکنندووگذشت نمایندایادوست نداریدکه خداهم شمارابیامرزد.
🔺صفَحَ عَنْ:روبرگرداندن،ناديده گرفتن
مثال:فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ:پس روی ازانهابگردان وبگوبه سلامت،به زودی خواهندفهمید
مثال:اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَصَفْحاً:اياازروی اعراض،قران راازشمادریغ کنیم(بازداریم)

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط