کلیدواژه:رفیق

کلیدواژه:رفیق

کلیدواژه:رفیق

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَفَقَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه امروزما عبارتست از:

                                رفیق

این ریشه دراصل به معنای نرمى ومداراكردن ،اسان گرفتن و سودرساندن ونيزراحتى وگشايش ميباشدو رفيق كسی است كه اين ويژگيهاراداشته باشد.
واژه اِرفاق نيزازاين ريشه هست به معناى اسان گيرى وسودرسانى.
يكى ازمشتقات اين ريشه درزبان عربى، به معناى ارنج هست چون، ارنج هم مثل يك تكيه گاه ،به كمكِ دست امده وباعث ِسهولت وراحتىِ كارِدست ميشود.
وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺رفيق:مداراکننده،یار،همدم،همراه
مثال:وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفيقاً:وچه خوب ،رفيقانى هستند.
🔺مرْفَقْ،مَرْفِقْ :ارنج>>>جمعِ ان ميشود:مَرافِق
مثال:فَاغْسِلُواوُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ:صورت ودستهایتان راتاارنجهابشویید.
🔺مرْفَقْ،مَرْفِق،مَرْفَق:شئء سودمند،اسايش وگشايش،سهولت
مثال:وَيُهَيِّ لَکُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقاً:وبراى شمادركارتان،سهولت وگشايش فراهم سازد.
🔺مرْتَفَقْ:انچه به ان تكيه كنند،استراحتگاه،جايگاه
مثال:وَسآءَتْ مُرْتَفَقاً:وبدجايگاهيست.
مثال:حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً:نيكواستراحتگاهيست.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط