کلیدواژه:غوث

کلیدواژه:غوث

کلیدواژه:غوث

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه غَوَثَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: غَوْث اصل معنای این ریشه،یاری ونصرت ،درشدت احتیاج وسختی است واستغاثه، به معنی درخواست کمک یافریادخواهی درهنگام گرفتاریست. اَلْغَوْث! .....به معنای: کمک!...امداد!....داد!...فریاد!.... فریادرس!.... .به دادم برسید!......وپناه میبرم!....میباشد. غَوْث،به معنای "فریادرس"،ازالقاب حضرت رسول وحضرت قائم علیهماالسلام میباشد. غَوث وغیاث،هم درنقش مصدر(فریادرسی) وهم درنقش فاعلی(فریادرس) امده اند. غَیْث،نیزازاین ریشه بوده به بارانی گفته میشود که دروقت حاجت وبااستغاثه ببارد،این نوع باران،باران نافع یاباران رحمت هست. غَیْث، ازالقاب دانیال نبی نیزمیباشد به معنی "پیامبرباران"، چون دعای او برای نزول رحمت الهی همواره مورداجابت واقع میشد. غَیث،ازالقاب رسول خدا نیزمیباشدبه معنی "حضرت باران" چون ایشان،سمبل رحمت وسخاوت بودند. فعل این ریشه،هردومفهوم غوث وغیث رادربردارد که باتوجه به مفهوم کلی ایه،یکی ازمعانی،لحاظ میشود. استغاثه(ازباب استفعال) به معنای کمک خواستن ومُسْتَغیث به معنای کمک خواهنده است.غیاث المستغیثین،به معنای فریادرس فریادخواهان میباشد. یَغوث،به معنای چیزی که به ان استغاثه میشود،نام یکی ازبتهای زمان حضرت نوح میباشدکه به شکل شیربوده وبعدازقوم نوح،اعراب ان رامی پرستیدند. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺غَیْث:بارانِ نافع مثال:وَهُوَالَّذی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِماقَنَطُوا:اوست که باران رحمتش رابعدازانکه مردم ازامدنش ناامیدشده اندفرومی فرستد.

🔺غاثَ:باریدن،کمک کردن مثال:ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِذَٰلِکَ عَامٌ فِیهِ یُغاثُ النَّاسُ:سپس سالی فرامیرسد که باران فراوان نصیب مردم میشود(مردم ازناحیه خدایاری میشوند)

🔺اسْتِغاثَة:یاری خواستن،تضرع وزاری ،طلب اب یاباران کردن مثال:وَإِنْ یَسْتَغِیثُوایُغَاثُوابِمَاءکَالْمُهْلِ:واگرابی درخواست کنند،با ابی چون فلزگداخته به دادشان رسیده میشود. مثال:فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ:پس یکی ازپیروانش برضددشمنش ،ازوی کمک خواست. مثال:وَهُمایَسْتَغیثانِ اللّٰهَ وَیْلَکَ آمِنْ:وانها(پدرومادر)باتضرع ازدرگاه خدایاری طلبیده (وبه فرزندشان میگویند)وای برتو،ایمان بیاور.

🔺یغوث:نام بتی بوده است.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط