کلیدواژه:معما

کلیدواژه:معما

کلیدواژه:معما

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه عمی صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: مُعمّا معنای اصلی این ریشه،کوری ونابینایی میباشد. این ریشه درموردکوری باطنی (فقدان بصیرت،نادانی و گمراهی)نیزبکارمیرود. این ریشه، وقتی باحرف اضافه عَلَی'،همراه شود، معنای پنهان ماندن وپوشیده ماندن خبربرکسی رامیدهد.(این خبربرشماکورکرده شد،یعنی این خبربرشماپوشیده شد) واژه مُعمّا،اسم مفعولی ازاین ریشه بوده به معنای پوشیده شده ونابیناکرده شده میباشدوکنایه ازسخن پوشیده ومبهم ورازالودمیباشد.(شبیه اصطلاح چشم بندی که درشعبده بازی وجادوگری بکارمیرودوباانجام حرکات خاصی باعث پوشاندن حقیقت وگمراهی بیننده میشوند) اين ريشه به کوری ظاهرى(نداشتن بَصَر) وکوری باطنى(نداشتن بصیرت) گفته میشود. واژه عَمِیْ،به کورباطنی(کوردل) ،وواژه اَعْمى'،به كور ظاهرى وباطنى(کور وکوردل) هردواطلاق میشود. وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️عَمِیَ:نابیناشدن،کوردل شدن،پنهان ماندن،پوشيده شدن مثال:وَحسَِبُواأَلَّاتَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواوَصَمُّوا:وگمان کردندکه برانهافتنه وامتحانى نخواهدبود،پس(ازديدن وشنيدن حقایق)كوروكرشدند. مثال:فَعَمِیَتْ عَلَيْهِمُ اْلْأَنْبَآءُ:پس دران روزهمه اخباربرانان پوشیده میماند. مثال:فَأِنَّهَالَاتَعْمَى الْاَبْصَارُوَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِي الصُّدُورِ:البته چشمهای انان کورنیست،لکن دلهایی که درسینه دارندنابیناست.

🔺️تَعْمِيه:پنهان کردن،مخفی کردن مثال:فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ:برشماپوشیده ومخفی مانده باشد.

🔺️اَعْمَی':کورکردن مثال:وَأَعْمَى' أَبْصَارَهُمْ:چشمهایشان راکورکرد.

🔺️عَمَی':کوری مثال:فَاسْتَحَبُّواالْعَمَی' عَلَی الْهُدَی':كورى رابرهدايت ترجيح دادند.

🔺️عَمِیْ:كوردل ،صورت جمع ان ميشود>>>عَمِين،عَمُون مثال:إِنَّهُمْ كَانُواقَوْماًعَمِينَ:زيراانان گروهی نابیناوکوردل بودند.

🔺️اَعْمى':كور(کورتر)،كوردل(کوردل تر) ،جمع ان ميشود>>>عُمْی،عُمْیان مثال:وَمَايَسْتَوِى الأَعْمَى' وَالْبَصِيرُ:نابيناوبيناباهم برابرنيستند. مثال:وَمَنْ کانَ فِی هذِهِ اَعْمی' فَهُوَفِی الاخِرَةِأَعْمى'وَأَضَلُّ سَبِيلاً:وكسى كه دراين دنياكوردل باشددراخرت هم كوردل(کوردل تر) وگمراه ترخواهدبود. مثال:أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ:اياتوميتوانى كوردلان راهدايت كنى مثال:وَالَّذِينَ إِذَاذُكِّرُوابِآياتِ رَبِّهِم ْلَمْ یَخِرُّواعَلَیْهَاصُمًّاًوَعُمْیاناً:وانان كسانى هستندكه چون به ایات پروردگارشان تذکرداده شوندمانندکران وکوران(چشم وگوش بسته) به سجده نمی افتند(بلکه عمل انان آگاهانه است) مثال:صُمٌّّ بُکْمٌ عُمْیٌ وفَهُمْ لایَرْجِعوُنَ:انان (همچون)کران وکوران وگُنگان هستند لذا(ازضلالت خود)برنمیگردند.

⚠️تبصره یک: ریشه عمه،نیزبه لحاظ ظاهرومعناشباهت باریشه عمی داشته،بااين تفاوت که عمی،به معنای مطلق کوری بوده ودرکوری ظاهری وباطنی هردوبکارمیرود ولی عمه ،به معنای کوری باطنی بویژه درپیمودن راه راست وهدایت میباشد(مثل کسانی که درتاریکی، کورمال کورمال وباتردیدراه میروندوراه راگم میکنند) وحالاميپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️عَمَهْ:حيرت وسرگردانی

🔺️عَمَهَ:سرگردان شدن مثال:وَنَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ:وماانهارادرحال طغيان وسرکشی به حال خود وامى گذاریم تاسرگردان شوند. مثال:لَعَمْرُکَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ:ای محمد!به جان توسوگندکه انهادرمستی خود سرگردان بودند.

⚠️تبصره دو: ریشه کمه نیز،شباهت به ریشه عمی وعمه داشته به معنای کوری ومعیوب شدن چشم است و بیشتربه کوری مادرزادی گفته میشود. کَمَهْ،اسم مصدر بوده به معناى كورى هست. اَکْمَه به معناى كور بوده وجمع ان ميشود >>>كُمْه وحالاميپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️اَکْمَه:کور مادرزاد مثال:وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ: و كور مادرزاد و مبتلاى به پيسى را بهبود مى بخشم مثال: وَتُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ بِإِذۡنِيۖ : و كور مادر زاد و شخص پيس را به اذن من شفا مى دادى

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط