کلیدواژه:خلیل

کلیدواژه:خلیل

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه خَلَلَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: خلیل؛ اصل معنى اين ريشه،شكاف ،فاصله وبین ميباشد. خِلالْ دندان ،وسیله ایست که برای تمیزکردن بین و لابلای دندانهابکارمیرود. خِلالِ بادام ، به برشهای کوچک بادام باایجادشکافهای متعدد،در ان گفته میشود. خُلَل وفُرَج به معناى منافذوسوراخهاميباشد. هرشی ءای که دارای منافذ متعددبوده و مثل اسفنج متخلخل باشدقابلیت جذب موادمختلف اعم از ِسالم وناسالم راداردکه این ویژگی قابل تعمیم به امورغیرمادی نیزمی باشد. مثل رخنه یانفوذعوامل مخرب دریک مجموعه وایجاداختلال دران ویابرعکس نفوذمحبت به اعماقِ وجود وایجاددوستی عمیق. خلیل ، که لقب حضرت ابراهیم علیه السلام نیزمیباشدازاین ریشه گرفته شده که به واسطه دوستی ومحبت خالص وعمیق او نسبت به خدا این لقب رادریافت کرده است. بااين توضيحات ميپردازيم به مشتقات مختلف اين ريشه:

🔺خَلَل:شكاف وفاصله بين دوچيز،بین ومیان>>>جمع ان ميشود:خِلال مثال:وَفَجَّرْنَاخِلالَهُمانَهَرًا:ومیان ان دو،نهربزرگی جاری ساختیم. مثال:فَجَاسُواخِلَالَ الدِّیارِ:پس لابه لای خانه ها هاراجست وجوکردند. مثال:وَلَأَوْضَعُواخِلَالَکُمْ:ودربین شمارخنه میکردند.

🔺خُلّ ،خُلَّة:دوستى ومحبتِ  خالص >>>جمع ان ميشود:خِلال مثال:مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأتِیَ یَوْمٌ لَابَیْعٌ فِیهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَاشَفاعَةٌ:پیش ازانکه روزی فرارسدکه دران ،نه خریدوفروشی هست ونه دوستی وشفاعتی. مثال:مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَابَیْعٌ فِیهِ وَلَاخِلالٌ:پیش ازانکه روزی فرارسدکه دران نه خریدوفروشی هست ونه دوستی هایی.

🔺خَليل:دوستِ خالص>>>جمع ان ميشود:اَخِلّاء مثال:وَالتَّخَذَاللّٰهُ إِبْراهیمَ خَلیلاً:وخداابراهیم رابه دوستی انتخاب کرد. مثال:اَلْْأَخِلَّآءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّاالْمُتَّقِینَ:دوستان دران روزدشمن یکدیگرندمگرپرهیزکاران.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط