کلیدواژه:حجاز

کلیدواژه:حجاز

کلیدواژه:حجاز

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَجَزَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: حجاز معنای اصلی این ریشه،منع میباشد. حجاز،نام تاریخی منطقه شمال غرب شبه جزیره عربستان است.این ناحیه زادگاه اسلام ومحل قرارگرفتن کعبه است وشهرهای مهم مذهبی مکه ومدینه دران قراردارند. واژه حجازبه معنای حائل ومیانگیراست وازان جهت به این منطقه،حجازگفته اندکه بصورت رشته کوه تپه مانندی میان دوسرزمین تهامه ونجد،حائل شده است. امروزه حجاز،بخش ابادوپرجمعیت پادشاهی عربستان به شمارمی اید. وحالامی پردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺حاجز:مانع ،حائل،جمع ان میشود>>>حاجزین:بازدارندگان،جلوگیری کنندگان مثال:وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً:ومیان دودریا،حائل وبرزخی قرارداد. مثال:فَمَامِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ:پس هیچ یک ازشمانمی توانست بازدارنده ومانع باشد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط