کلیدواژه:هرج ومرج

کلیدواژه:هرج ومرج

کلیدواژه:هرج ومرج

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه مَرَجَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: هرج ومرج مَرَجَ ،دراصل به معنای امیختن یامخلوط کردن میباشد. اصطلاح هرج ومرج یعنی وضعیت به هم ریخته یادرهم برهم. مرجان نیزازاین ریشه میباشد. مرجانهاازجانوران ابزی هستندکه معمولابصورت جمعی وبه هم پیوسته زندگی میکنندوباگذشت زمان، تشکیل پوسته های سفت اهکی شاخه شاخه میدهندوشاخه های درهم پیچیده ،تشکیل صخره های مرجانی را میدهند. (این وضعیت درهم امیخته ی شاخه ها،وجه تسمیه انها میباشد) معروف ترین مرجان ها، به رنگ قرمزبوده درجواهرسازی استفاده میشود. این ریشه درموردآتش هم بکاررفته و به معنای شعله های سرکش اتش که درجهات مختلف حرکت میکنند ویاشعله مختلط بارنگهای گوناگون می باشد. مشابه این ریشه درزبان انگلیسی، کلمه merge میباشدبه معنای به هم پیوستن. وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف این ریشه:

🔺مَرَجَ:درامیختن،به هم پیوستن،به هم راه یافتن مثال:وَهُوَالَّذی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ:واوخداییست که دودریارابه هم درامیخت(کنارهم قرارداد)

🔺مَریج:مختلط،درهم وبرهم ،اشفته مثال:فَهُمْ فِی أَمْرٍمَریجٍ:پس انهادروضعیت اشفته وسردرگمی قراردارند.

🔺مارِج:امیخته،شعله مختلط یامتحرک مثال:وَخَلَقَ الْجانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ:وجن راازامیخته ای ازاتش افرید.

🔺مَرْجان:نوعی جواهرقرمزرنگ مثال:کَأَنَّهُنَّ الْیاقوتُ وَالْمَرْجانُ:انهاهمچون یاقوت ومرجان هستند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط