کلیدواژه:فراغ بال

کلیدواژه:فراغ بال

کلیدواژه:فراغ بال

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه بَوَلَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: فَراغْ بال اصل معنای این ریشه، جاری شدن هست. بول،به جریان اب یاادرارگفته میشود. بال به معنای جریان واوضاعِ کار(کاروبار)،وضع وحال،قلب ودل، واندیشه وخیال وخاطرمیباشدوبطورکلی شامل اموروشوؤن جاری وبااهمیت زندگی میشود. اصطلاحِ فارِغْ بال یافَراغْ بال ،به معنای اسوده خاطرمیباشد. وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺بال:حال ووضع،کاروبار،جریان وماجرا مثال:فَمَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولیٰ:مردم گذشته چه حالی داشتند. مثال:سَیَهْدیهِمْ وَیُصْلِحُ بالَهُمْ:به زودی انهاراهدایت میکندوحالشان رانیکومیگرداند.

مثال:کَفَّرَعَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ:خداوندبدیهایشان راپوشاندووکاروبارشان راسامان بخشید.

مثال:فَسْئَلْهُ مَابَالُ النِّسْوَةِالَّٰتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ:وازاوبپرس ماجرای ان زنانی که دستهای خودرابریدندچه بود.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط