کلیدواژه:فدا

کلیدواژه:فدا

کلیدواژه:فدا

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه فَدَیَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از فدا فدایعنی انچه که نثارمیشودکه میتواندشامل بذل جان ومال باشد. فدیه به معنای عوض یاجایگزین بوده معمولابه بذل مال، برای نجات خودیادیگری گفته میشود. مواردی ازفدیه ،که درقران اشاره شده عبارتنداز:دادن مال درقبال ازادکردن اسیر،بخشیدن مال ازطرف زن به شوهربرای گرفتن طلاق ویادادن غذابه فقیربه عوض روزه. لازم به ذکراست که فدیه مخصوص دنیاست ودراخرت جایگاهی ندارد. وحالامیپردازیم به مشتقات مختلف:

🔺فِدْیَة،فِدیٰ:عَوضی که انسان میدهدتاازگرفتاریهادرامان بماند. مثال:فَإِمّامَنَّاًبَعْدُوَإِمّافِداءً:پس یامنت بگذاریدیابافدیه،ازادشان کنید. مثال:وَعَلَی الَّذینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسکینٍ:وبرکسانیکه روزه طاقت فرساست،درعوض ،تهیدستی راطعام دهند.

🔺فَدیٰ:فداکردن،فدیه دادن مثال:وَفَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیم:وماقربانی بزرگی رافدای اوکردیم(به جای او،ذِبح کردیم)

🔺اِفْتَدیٰ:فدیه دادن مثال:وَلَوِافْتَدیٰ بِهِ:ولوهمه انرابه عوض بپردازد. مثال:یَوَدُّالْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدی مِنْ عَذابِ یَوْمَئِذٍ بِبَنیهِ:گنهکاردوست میدارد که کاش برای رهایی ازعذابِ ان روز، پسرانِ خودراعوض دهد. مثال:لِیَفْتَدُوابِهِ مِنْ عَذابِ یَوْمَ الْقِِیَٰمَةِ:اگربرای نجات ازعذاب روزقیامت ،فدیه دهند. مثال:فَلاجُناحَ عَلَیْهِما فِیمَاافْتَدَتْ بِهِ:گناهی بران دو،نیست درانچه زن، ان را عوض داده.

🔺فادیٰ:فدیه دادن مثال:وَإِنْ یَأْتوکُمْ أُسَٰریٰ تُفَادوهُمْ:واگربه اسیری نزدتان ایندبادادن فدیه ازادشان میکنید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط