کلیدواژه:صرافی

کلیدواژه:صرافی

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه صَرَفَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ماعبارتست از: صرافی معناى اصلى اين ريشه،برگرداندن هست که این برگرداندن،میتواندبه شکل اصلی یاتغییریافته باشد. کلمه صَرّافى نیزازاین ریشه هست به معنای برگرداندن پول به شکل دیگر یاگردشِ پول. واژه صَرْفْ ازعبارتِ" صرف ونحو "نیزازاین ریشه بوده به معنای برگرداندنِ كلمه به حالتهای گوناگون یاگردشِ کلمات میباشد. انصراف نیزبه معنای برگشتن ازعقیده میباشد. خداونددرقران برای توصیف ِچگونگی ِتبیین ایات قران نیز ازاین ریشه استفاده کرده است که به معنی گوناگون بیان کردنِ ایات ،برای فهمِ بهترمردم میباشد. درقران برای توصیف حرکت بادنیزازاین ریشه استفاده شده چون حرکت بادنیز عمومادایره ای بوده ودرمورد ان،عبارت گردش بادبکارمیرود. فعل صَرَفَ،گاهی به معنای برگرداندن مکروحیله یاعذاب بکاررفته است که مفهوم ان،دفع کردن یادورکردن مکریاعذاب ازانسان میباشد. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف اين ریشه:.

🔺صَرَفَ:برگرداندن مثال:فصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ:مكرانهاراازاوبرگرداند.(دفع کرد) مثال:مَنْ یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍفَقَدْرَحِمَهُ:هرکس دران روز عذاب ازاوبرگردانده شود(برداشته شود)خدابه اورحم کرده است. مثال:ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ:سپس خداوندشمارااز(تعقیب انان) برگرداند(منصرف کرد) مثال:وَإِذصَرَفْنَاإِلَیْکَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ:وچون تنی چندازجنیان رابه سوی توبرگرداندیم (روانه کردیم) مثال:وَاذاصُرِفَتْ اَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ اَصْحابِ النّارِ:وهرگاه چشمان انان(بی اختیار) به سوی دوزخیان گردانده شود(بیافتد) مثال:فَمَاتَسْتَطیعونَ صَرْفاًوَلانَصْراً:واکنون نه می توانید(عذاب را)ازخودبرگردانید(دورکنید)ونه خودرایاری کنید. مثال:فَیُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ وَیَصْرِفُهُ عَمَّنْ یَشاءُ:پس به هرکه بخواهد(زیان )میرساندوازهرکه بخواهدان رابرمیگرداند.(منظوراصابت تگرگ هست) مثال:اَلَمْ تَرَاِلَی الَّذینَ یُجادِلُونَ فی آیاٰتِ الّّلهِ اَنّیٰ یُصْرَفُونَ:ایاندیدی کسانی راکه درایات خدامجادله میکنند چگونه ازراه حق برگردانده میشوند(منصرف یامنحرف میشوند)

🔺صَرَّفَ:برگرداندن،گوناگون بیان کردن مثال:وَصَرَّفْنَاالْاياتِ:ايات راگوناگون بيان كرديم. مثال:وَصَرَّفْنَافیِهِ مِنَ الْوَعیِدِ:ودران به انواع گوناگون هشداردادیم.

🔺تَصْريف:گرداندن

🔺تَصْريف ِالرِّياحِ:گردش بادها

🔺مَصْرِفْ:جاى بازگشت مثال:وَلَمْ يَجِدُواعَنْهامَصْرِفَاً:وهیچ راه بازگشتی پيدانكردند

🔺مَصرُوف:بازگردانده شده مثال:أَلَایَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْروُفاًعَنْهُمْ:اگاه باشید روزیکه (عذاب) بیایدازانهابازگردانده نمیشود.

🔺اِنصِراف:روى گرداندن،منصرف شدن،بازگشتن مثال:ثُمَّ انْصَرَفواصَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ:سپس برمی گردند،خدادلهایشان رابرگردانده است .

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط