کلیدواژه: عشاء

کلیدواژه: عشاء

به نام خدا سلام امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَشَوَصحبت کنیم و كليدواژه ماعبارتست از:  عشا اصل ِ معناى اين ريشه،كم بیناشدن ،نابینایی یاشب کوری میباشدوچون حوالىِ غروب ،به دليل ِ تاريك شدنِ هوا،اشيابه خوبى ديده نميشوند به اين وقت اززمان، عِشاء گفته ميشودكه وقتِ نمازِعشاء ميباشد. درایات قرانی،این ریشه به کنایه درموردکسانی بکاررفته که چشمشان برای دیدن حقیقت کوربوده ویاازیادخداچشم پوشی واعراض میکنند. وحالاميپردازيم به مشتقاتِ اين ريشه:

🔺عَشَوَ:نگاه كردن باچشم ِضعيف ،كورشدن،شب کوری

🔺عَشاعَن:كم بین بودن،روى گرداندن ياچشم پوشى كردن مثال:وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرینٌ :وهركس ازيادخداوندرحمان روى گرداند(چشم پوشى كند)شیطانی رابرای اومی اوریم که مصاحب اوباشد.

🔺عِشاء:غروب،شب(ازمغرب تاثلثِ اولِ شب) مثال:وَجَاؤواأَبَاهُمْ عِشاءً یَبْکونَ:وقت مغرب،گریه کنان پیش پدرامدند.

🔺عَشِىّ،عَشِيَّة:غروب،شب(ازبعدازظهرتااخرشب) مثال:فَأَوْحیٰ أَباهُمْ أَنْ سَبِّحُوابُکْرَةً وَعَشِیّاً:پس به انهااشاره کردکه صبح وشام خداراتسبیح گویید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط