کلیدواژه:بتول

کلیدواژه:بتول

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه بَتَلَ صحبت کنیم و كليدواژه ماعبارتست از: بتول؛ این ریشه دراصل، به معناى بريدن يامنقطع شدن ميباشد. بتول،ازالقاب حضرت زهراوحضرت مريم عليهماالسلام میباشدبه معنای كسی كه ازغیرخدابريده وبه خداپيوسته ونیزبه معنای پارساوپاکدامن . وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:

🔺تَبْتیل،تَبَتُّلْ:بريدن،ازدنيابريدن وبه خداروى اوردن مثال:وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتيلاً:ونام پروردگارت رايادكن وتنهابه سوی اومنقطع شو.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط