کلیدواژه باطن

کلیدواژه باطن

کلیدواژه باطن

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ريشه بَطَنَ ومشتقات ان صحبت كنيم وكليدواژه ماعبارتست از: باطن اصل معنای اين ريشه ،شکم میباشدوچون شکم ودرون هرچیزی پوشیده است ،این ریشه به معناى پنهان ومخفی نیز میباشد. بِطانَه ،به معنی باطن بوده به آسترلباس (كه درون لباس بوده و پوشیده هست )ورازدرونی یاهمراز(کسی که ازاسراردرونی خبردارد)نیزگفته میشود. وحالامیپردازیم به مثال‌های قرانی این ریشه:

🔺️باطِن:انچه ظاهرنیست ومخفی هست مثال:وَذَرُواظَاهِرَالاِثْمِ وَبَاطِنَهُ:گناه اشکاروپنهان رارهاکنید

🔺️بَطَنَ:پنهان بودن،مخفی بودن مثال:إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّىَ الفَْواحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَطَنَ:هماناپروردگارمن کارهای زشت راچه اشکارباشدچه پنهان،حرام کرده است

🔺️بَطْنْ:شکم،درون هرچیز،جمع ان میشود>>>بُطُون مثال:رَبِّ انِی نَذَرْتُ لَکَ مَافِی بَطْنِی:پروردگارامن آنچه را درشکم دارم برای تونذرکردم مثال:وَاللهُ اَخْرَجَکُمْ مِنْ بطُوُنِ اُمَّهاتِکُمْ:وخداوندشماراازشكمهای مادرانتان بیرون آورد

🔺️بِطانَة:باطن هرچیز،رازنهانی،همراز،آستر،جمع ان میشود>>>بَطائن مثال:يَااَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوالَاتَتَّخِذُوابِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ: ای اهل ایمان بجزازخودتان دوست وهمرازنگیرید(ازغیرخود،کسی رابراسرارخویش مطلع نسازید) مثال:مُتَّكِئينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَامِنْ اِسْتَبْرَقٍ:بربساطهايى تكيه زده اندکه آسترشان ازابریشم ضخيم براق است.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط