کلیدواژه: آن

کلیدواژه: آن

به نام خدا سلام امروزمیخواهیم راجع به ریشه اَنَیَ ومشتقات ان صحبت کنیم وكليدواژه ما عبارتست از:    ان از ريشه اَنَیَ درفارسى ،واژه هاى آن،آنىوآنَاًراداريم كه به معناى لحظه ،فورى وفوراًميباشند. تَأَنّى نيزازاين ريشه بوده ،به معناى طولانى كردنِ لحظه هاوآهستگى ودرنگ ميباشد. درزبان عربى نيزاين ريشه ومشتقات ِان دررابطه بازمان بوده وبه معناى يك بازه زمانى مثل لحظه ،وقت ،ساعت ياسال وفعلِ اين ريشه نيزبه معناى رسيدنِ زمانِ چيزى ميباشدكه درموردغذا،رسيدنِ زمانِ خوردن غذايا پخته شدنِ ان،  و درموردابِ گرم ،رسيدن به نقطه ى جوش ميباشد،كه به هردوى اين موارد دراياتِ قرانى اشاره شده است. وامایکی ازمشتقات اين ريشه به معنای ظرف میباشدکه برای به خاطرسپردن بهترِان،می توانیم ازاصطلاح "ظرفِ زمان" استفاده کنیم. وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺اَنْىْ،اِنَىْ ،اَنَىْ :ساعت،وقت>>>جمع ِ ان ميشود:اٰناء مثال:وَمِنْ اٰناءِالَّيْلِ فَسَبِّحْ:وساعاتى ازشب راتسبیح بگو.

🔺اَنَىَ :رسيدن زمان چيزى،نزديك شدن مثال:اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِینَ اٰمَنُواأَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِالّلهِ:ايازمانِ ان نرسيده که قلبهای ایمان اورندگان بایادخداخاشع شوند؟ مثال:لاتَدْخُلوابُيوتَ النَّبىِّ اِلّااَن ْيُؤْذَنَ لَكُمْ اِلىٰ طَعامٍ غَيْرَناظِرينَ اِناهُ:به خانه پيامبرداخل نشويدمگرانكه براى طعام اجازه داده شودبى انكه منتظرپخته شدنِ ان باشيد.

🔺آنٍ  : رسيده شده >>>مونث ِ ان ميشود:آنيَة

🔺حَميمٍ اٰنٍ  :گرماى به حدِّجوش رسيده (اب جوش) مثال:یَطُوفُونَ بَیْنَهَاوَبَیْنَ حَمِیمٍ ءَانٍ:میان ان(جهنم)و اب جوشان می گردند.

🔺عَيْنٍ آنيَة:چشمه ايكه به شدتِ حرارت رسيده( چشمه جوشان) مثال:تُسْقَیٰ مِنْ عَیْنٍ ءَانِیَةٍ:ازچشمه جوشان نوشانده می شوند.

🔺إِناء:ظرف>>>جمعِ ان ميشود:اٰنيَة مثال:وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ:ظروفى ازنقره براى انهاگردانده ميشود.

تبصره یک:

کلمه أَنَّیٰ نیزبه لحاظ اوایی شباهت بااَنَیَ داشته ،ازادات استفهام میباشدوبرای به خاطرسپردن بهتر ان،می توانیم ازاصطلاح ظرف مکان وزمان استفاده کنیم:

🔺أَنّىٰ:هروقت،هرجا،كى،كجا،چطور مثال:یامَرْیَمُ اَنّىٰ لَکِ هٰذٰا:ای مریم این طعام برای توازکجاست؟ مثال:اَنّىٰ يَكونُ لى غُلامٌ:چگونه مراپسرى باشد؟ مثال:أَلَمْ تَرَإِلَی الَّذینَ یُجادِلُونَ فِی ایاتِ الّلهِ أَنَّیٰ یُصْرَفُونَ:ایاندیدی کسانی راکه درایات مامجادله میکنندچگونه(ازحق) منحرف(منصرف) میشوند.

تبصره دو:

کلمه آنِفْ،نیزبه لحاظ ظاهرومعنامشابه اٰن بوده به معنای چندلحظه پیش میباشد.

🔺اٰنِفاً:لحظه اى پيش مثال:مَاذاقَالَ ءَانِفاً:(رسول خدا)چندلحظه پیش چه گفت

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط