کلیدواژه:زُبده

کلیدواژه:زُبده

کلیدواژه:زُبده

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه زَبَدَصحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                                  زُبده
اصل معنای این ریشه،کفی است که روی ماده ی درحال جوشش یاحرکتِ شدیدظاهرمیشودوفعل این ریشه به معنای کف کردن میباشد.
درقران، واژه زَبَد،علاوه برکف روی اب، به کف حاصل ازگداختن فلزات نیزگفته شده است وچون کف، ناپایداراست ،ازان،برای توصیف باطل استفاده شده است. 
زَبَد،به معنی کَره وسرشیر نیزامده است چون چربی مانندکف ،درسطح شیرجمع میشود.
زُبده نیزازاین ریشه میباشد وبرخلاف زَبَدکه بیشتردرمورداشیابه کاررفته وبه معنای کف وتفاله واضافات اشیامیباشد،این واژه بیشتردرموردافرادوویژگیهای مثبت انان بکاررفته وبه معنای منتخب، برگزیده وسرامدمیباشدگویا درکوره حوادث،  گوهردرونی افرادگداخته شده وعصاره وچکیده ان،به روامده واشکارمیشود.
زُبَیده،نیزمصغّر زُبده بوده ونامی برای دختران میباشد.
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺زبَد:کفِ اب،فلزات وچیزهای دیگر 
مثال:فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًارَابیًا:پس سیل،برروی خودکفی  برامده حمل کرد.
مثال:فَأَمَّاالزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَآءً:واما کف ،به کناری افتاده نابودمیشود. 
مثال:وَمِمّایُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النّارِابْتِغاءَ حِلْیَةٍ اَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ:وبعضی چیزها(فلزات)که دراتش میگدازندتازیوریاکالایی به دست اورندکفی مانندان دارد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط