کلیدواژه:رمضان

کلیدواژه:رمضان

کلیدواژه:رمضان

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَمَضَ صحبت کنیم و کلیدواژه ماعبارتست از:
                               رمضان
معنای اصلی این ریشه،شدت حرارت وسوزاندن است، البته سوزاندنی که دود وخاکستربه همراه نداشته باشد.
معنای دیگراین ریشه، سنگِ بسیارگرم است که پای روندگان رامی سوزاند.
درعلت نام گذاری ماه مبارک رمضان به این نام،دوقول ذکرشده است :
۱-چون درهنگام نامگذاری،ماه مبارک،درفصل گرم سال واقع شده بود.
۲-بنابه روایتی ازرسول اکرم" صلی الله علیه واله وسلّم" روزه داری دراین ماه،باعث سوزانیدن وازبین رفتن گناهان میشود.
وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:
🔺رمَضان:ماه نهم ازماههای عربی،ماه روزه
مثال:شَهْرُرَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ:ماه رمضان، که قران ،دران ،نازل شده است.

🔹تبصره:
ریشه دیگری که میخواهیم صحبت کنیم، رَمَدَ میباشدوکلیدواژه ماعبارتست از:
                                 رَمَدان
ریشه رَمَدَ نیزبه لحاظ معنایی، شباهت باریشه رَمَضَ داشته وبه معنای سوختن  میباشدولی این سوختن برخلاف رمض،باتولیدخاکسترهمراهست.
بنابراین معنای دیگراین ریشه،نابودی وهلاکت میباشد.
 رَمَد،به نوعی بیماری چشم نیزگفته میشودکه با التهاب وسرخی ملتحمه وترشح چشم همراهست وچون  همراه  بادرداست، به دردچشم نیز،رَمَد گفته میشود.
رَمَدان،اسم مصدربوده به معنای سوختن وخاکسترشدن است.
رَماد،اسم بوده به معنای خاکستریاانچه بعدازسوختن چیزی باقی میماند،میباشدورمادی، یعنی منسوب به رمادیاخاکستری .     
وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:
🔺رماد:خاکستر
مثال:مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوابِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ: مَثَلِ اعمالِ کسانیکه به پروردگارشان کافرشدندهمچون خاکستری است که درروزطوفانی،بادتندی بران بوزد(وان رابرباددهد)
تذکر:به ماه رمضان،درزبان انگلیسی،Ramadan گفته میشود.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط