کلیدواژه:اسرائیل

کلیدواژه:اسرائیل

کلیدواژه:اسرائیل

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه أَسَرَ،صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                               اسرائیل  

اصل معنای این ریشه ،بَندیابستن باطناب میباشدواسیر، کسی است که در،بند وگرفتارباشداگرچه اورانبسته باشند.
أَسْر، به معنای بستن وطناب پیچ کردن یابسته شدن(اسارت وگرفتاری) میباشد وبه خودطناب وزنجیروامثال ان نیزاطلاق میشود.
منظورازاین کلمه،دربدن، بندیاپیونداندامهامیباشد.
اِسرائیل نیزازاین ریشه است که کلمه ای عِبری بوده وازدوقسمت:اِسر+ئیل تشکیل شده است که اِسربه معنای بندیا بنده ،وئیل ،به معنای خدامیباشدواسرائیل،یعنی: بنده خدا (مثل عبدالله درزبان عربی )
این کلمه ،لقب حضرب یعقوب علیه السلام میباشدچون بنده خوب خدابودومنظورازبنی اسرائیل،فرزندان دوازده گانه ان حضرت میباشند که به قوم یهودمعروفند.
لازم به ذکراست که برای اسرائیل،معانی دیگری ازجمله قدرت خدایابرگزیده خدانیزذکرشده است ولی معروفترین انها درمنابع اسلامی، معنای اول میباشد.

وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:
🔺اسَرَ:اسیرکردن،گرفتارکردن
مثال:وَقَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِیقًاتَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقًا:خدادردل انهاترس افکندتاانکه گروهی ازانهارابه قتل می رساندیدوگروهی رااسیرمی کردید.
🔺اسیر:زندانی،اسیر،جمع ان میشود>>>أَسْریٰ،أُساریٰ،أَساریٰ،أُسَراء
مثال:وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِینًاوَیَتِیمًاوَأَسِیرًا:وغذای خودرابخاطردوستی خدابه مسکین ویتیم واسیرمیدهند.
مثال:مَاکَانَ لِنَبِیّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْرَی:هیچ پیامبری راشایسته نیست که برایش اسیرانی باشد.
مثال:وَإِنْ یَأْتُوکُمْ أُسَاریٰ تُفَادُوهُمْ:اگربصورت اسیران نزدشماایندبادادن فدیه،انهاراازادمی کنید.
🔺اسْرْ:پیونداندامها
مثال:نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآأَسْرَهُمْ:ماانان راخلق کردیم وپیونداندامهایشان رامحکم ساختیم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط