کلیدواژه:هاشم

کلیدواژه:هاشم

کلیدواژه:هاشم

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه هَشَمَ صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از:

                                  هاشم
اصل معنای این ریشه،شکسته شدن چیزهای خشک مثل گیاه خشک وچوب است وهَشیم(بروزن فَعیل)صفت مفعولی بوده ،به معنای شکسته شده وخردشده میباشد.
این ریشه درقران،اشاره به گیاه خشک وشکسته شده دارد.
هاشم،نام جدّ رسول خداصلی الله علیه واله وسلم میباشد ومعنای ان شکننده وخردکننده میباشدووجه تسمیه ان،این است که جدبزرگواربسیاربخشنده بوده ودرقحطسالی درمکه ،نان خشک درکاسه خردمیکردوبه مردم تریدمیداد.
این ریشه به معنای بخشش و جوانمردی ونیز بزرگ داشتن کسی نیزمیباشدکه ناشی ازانعطاف وشکسته نفسی دربرابردیگران میباشد. 
هِشام ،بروزن فِعال،نیز اسم مصدر واسم فاعلی بوده وبه معنای جودوبخشش وبخشنده وجوانمردمیباشد.
وحالامیپردازیم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺هشیم:خردشده،شکسته
مثال:فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیماً:گیاهِ زمین، باان درامیخت سپس خرد وشکسته گردید.
مثال:اِنّااَرْسَلْنَاعَلَیْهِمْ صَیْحَةً واحِدَةًفَکَانُواکَهَشِیمِ الْمُحْتَظِرْ:مابرقوم صالح، صیحه ای فرستادیم که مانندگیاه خشک وخردشده ای شدندکه صاحب اغل برای چهارپایان می ریزد.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط