کلیدواژه:املاء

کلیدواژه:املاء

کلیدواژه:املاء

به نام خدا
سلام 
امروزميخواهيم راجع به سه ريشه مشابه هم صحبت كنيم كه عبارتنداز:مَلَأَ-مَلَلَ ومَلَوَ
وکلیدواژه ماعبارتست از:
                                
                               املاء

مفهوم هرسه ی این ريشه هاپُر بودن ميباشد.
كلمه مملوّنیزازاین ریشه بوده به معنای پرمیباشد.
کلمه املاءدراصل به معناى پُركردنِ كاغذبانوشته ميباشد.
واژه مُلّانيزبنابه قولى ازاين ريشه هست به معناى كسيكه ازنظرسوادخيلى پرهست.
مشتقاتِ اين ريشه درمواردمختلفى بكاررفته است ودرهمه انهامعناى ضمنىِ پُر بودن،نهفته است.
واژه مَلَاء،ازاین ریشه،اگردرموردجمعيت ياگروهى خاص بكاررودبه معنای وجودامتیازیاویژگی برجسته ای درانهامیباشد كه چشم بيننده راپرميكندواگردرموردافرادعادى بکاررودمنظورجماعتى است كه مجلس يامكانى راازنظرفیزیکی پُریااشغال ميكنند.
كاربرداين ريشه درموردمكان ياظرف ،به معناى گنجايش ياپُرىِ ان ميباشد.
كاربردِاين ريشه درموردزمان،به معناى پركردن يا طولانى كردن ِزمان،يامهلت دادن ميباشد.
يكى ازمشتقات اين ريشه نيز ،به معناى دين وشريعت امده است که مقصود،مطالبيست كه پيامبرى به امت خويش،القا يااملاميكندتاحفظ كننديابنويسند.
وحالاميپردازيم به مشتقات مختلف:

🔺إمْلاء:پركردن
مثال:لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعين:جهنم راازجن وانس همگى پرميكنم.
🔺مالِئون:پركنندگان
مثال:فَالْمَالِئونَ مِنْهَاالْبُطُونَ:انگاه شکمهاراازان پرخواهیدکرد.
🔺إمْتِلاء:پرشدن
مثال:یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ:روزی که به جهنم میگوییم اياپرشدی
🔺ملَأ:بزرگان ورؤساى قوم،سران قوم،اشراف
🔺الْمَلَإِالْأَعْلىٰ:بزرگان عالم بالا(فرشتگان)
مثال:لَایَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِالْأَعْلَیٰ:انان نمیتوانندبه سخنان فرشتگان عالم بالاگوش فرادهند.
🔺ملْء-مِلْأ:گنجايش يك ظرف،پُرى
مثال:اِنَّ الَّذینَ کَفَرُواوَ مَاتُوافَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُالٌأَرْضِ ذَهَبًا: محققاانان که کافرشده وبرکفرخویش مردنداگرزمین راپرازطلاکنندازهیچ یک ازانان پذیرفته نمیشود.
🔺ملَّة:دين وشريعت
🔺إمْلاء،إِمْلال :القاى كلام به مخاطب تاانراحفظ كنديابنويسد،ديكته كردن
مثال:فَاِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًاأَوْضَعِیفًاأَوْلایَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلیُّهُ بِالْعَدْلِ:پس اگرکسی که حقی برگردن اوست(بدهکاریامدیون است)سفیه یاضعیف باشدیاتوانایی نوشتن نداشته باشد ،پس سرپرستش عادلانه بنویسد.
مثال:فَهِیَ تُمْلَیٰ عَلَیْهِ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً:پس،هرصبح وشب براواملامیشود.
🔺إمْلاء:پركردن ياطولانى كردن زمان،طولانی کردن ارزو،مهلت دادن
مثال:اِنَّمانُمْلى لَهُمْ لِیَزْدادوُااِثْمًا وَلَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ:به انان مهلت ميدهيم تابرگناه خودبیفزایندوبرای انان عذابی خوارکننده است.
مثال:الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَی لَهُمْ:شیطان اعمال زشتشان رازینت داده وانان رادرارزوهای دورودرازانداخت
🔺ملىّ:زمان پروطولانى،توانگر
مثال:وَاهْجُرْنى مَليّاً:مدت زيادى ازمن دورباش.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط