کلیدواژه:دمار

کلیدواژه:دمار

کلیدواژه:دمار

به نام خدا

سلام

امروزمیخواهیم راجع به ریشه[ د م ر] صحبت کنیم و كليدواژه ما عبارتست از:  دَمار اصل معناى  اين ريشه، به روافتادن و واژگون شدن و يا زيرو روكردن و در هم كوبيدن است كه كنايه از ويرانى و هلاكت است. واژه دَمَرْ یا دَمَرو، به معناى "به رو افتاده و وارونه "نيز از اين ريشه است. اصطلاحِ  "دمار از روزگار کسی دراوردن"نيز، به معناى  نابودكردن اوست. وحالا ميپردازيم به مثالهای قرانی این ریشه:

🔺️تَدْمیر: (باب تفعیل)، درهم كوبيدن، ويران كردن، نابودكردن مثال:فَدَمَّرْناهُمْ تَدْميراً: آنان را به شدت در هم كوبيديم.(هلاك كرديم) مثال: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ بِأَمۡرِ رَبِّهَا: [چنان بادى است كه] همه چيز را به فرمان پروردگارش در هم مى كوبد و نابود مى كند.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط