کلیدواژه:انفیه

کلیدواژه:انفیه

کلیدواژه:انفیه

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه اَنَفَ صحبت کنیم و
كليدواژه ماعبارتست از:

                            انفیه
این ریشه،به معناى بينى ميباشد.
انفیه به مجموعه اى ازداروهاى معطر،مخدِّروعطسه اورگفته ميشودكه بابينى كشيده ميشوند.
انفيه دان نيز،به ظرف نگه دارى انفيه گفته ميشود.
این ریشه به بیرون امدگی و اول هرچیزهم گفته میشودمثل اول روزیااول سخن( ماننددماغه،که به پیش امدگی هرچیزی گفته میشود) 
این ریشه درظرف زمان نیزبکاررفته است وبه معنای هم اکنون یازمانی نزدیک میباشد(یعنی دراولین وقتی که به مانزدیک است)
وحالامیپردازیم به مثال قرانی این ریشه:
🔺أنْف:بينى
مثال:وَالأَنٌفُ بِالْأَنْفِ:بينى دربرابربينى
🔺آنِف:هم اکنون
مثال:ماذاقالَ آنِفاً:هم اکنون چه گفت

🔹تبصره:
کلمه دیگری که درموردبینی بکاررفته است خرطوم است که دراصل، به معناى بينى فيل است وهرگاه درموردانسان بكاررودبه منظورخواروخفيف شمردن فرد ميباشد.
ازاين دست اصطلاحات درزبان فارسى هم داريم مثل عبارتِ"پوزه كسى رابه خاك ماليدن"كه منظور،تحقيركردن او ميباشد.
🔺خرطوم:بینی
مثال:سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطوم:حتماروى بينى اوعلامت ميگذاريم.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط