کلیدواژه:عَلَق

کلیدواژه:عَلَق

کلیدواژه:عَلَق

به نام خدا
سلام
امروزمیخواهیم راجع به ریشه عَلَقَ صحبت کنیم و
كليدواژه امروزما عبارتست از:

                                    علق                                   

اصل معناى اين ريشه،به چيزى بندشدن يااويزان شدن ميباشد.
به زالو،عَلَق گفته ميشودچون به عضوى ميچسبدوخون ميمكد.
درقران نيز،اصطلاحِ عَلَقْ ياعَلَقَة،اشاره به اولين مراحلِ خلقت جنينى دارد. درواقع جنين انسان ،بعدازنطفه  بصورت علقه ياخون بسته شده اى درميايدكه مثل زالو به رحم چسبيده وازان تغذيه ميكند.
عُلْقه ياعَلاقه ،به معناى رشته يابندى است كه به چيزى مى اويزدوکنایه ازدلبستگى یادوست داشتن میباشد.
تعلیق به معنای اویزان کردن  وتعلّق به معنای اویزان بودن یاوابستگی ومُعلّق،به معناى اويزان ميباشد.
درقران،  از كلمه معلّق، دربیان ارتباط یک مردباهمسران استفاده شده است که بصورت روگردانی کامل از یک همسر ورهاکردن اومی باشدبطوریکه ان زن، خودرابلاتکلیف می ببیند(گویاشوهرندارد)
وحالاميپردازيم به مثالهاى قرانى این ریشه:

🔺علَقَة:خون منعقديابسته شده>>>جمعِ ان ميشود:عَلَقْ
مثال:خَلَقَ الْاِنْسانَ مِنْ عَلَقْ:انسان راازخون بسته شده اى افريد.
مثال:ثُمَّ كانَ عَلَقَةً:سپس خون بسته اى شد.
🔺معَلَّق:اويزان،بلاتكليف
مثال:فَلَاتَمِیلوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَروهاكَالْمُعَلَّقَةَ:پس یکسره (ازیکی)رویگردان نشویدكه اوراچون زنی بلاتكليف رهاسازید.

برچسب‌ها

دیدگاه دانش آموختگان

ثبت دیدگاه

مطالب مرتبط